نسیم سحر

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن

وبگردی

خرید آنلاین با کد تخفیف جدید دیجی کالا می مارکت شاپ

کد تخفیف خرید لباس

کد تخفیف خرید لباس

کد تخفیف خرید کالای دیجیتال

خرید کفش با کد تخفیف

 

علامه سيد محمد حسين طباطبائى‏ صاحب تفسير الميزان

محل تولد: تبريز 
تاريخ تولد: 1321 ق 
تاریخ وفات: 1402 ق

استادان: اساتيد او در نجف در زمينه‏هاى فلسفه، عرفان، فقه و اصول، تفسير و رياضيات عبارتند از:

1- آية الله سيد على قاضى طباطبائى‏
موضوع: عرفان عملى و عرفان نظرى( احتمالا الفتوحات المکيه)، تفسير و احتمالا فلسفه‏
مدت: ده سال‏

2- حکيم سيد حسين بادکوبه‏اى‏
موضوع: عرفان نظرى( کتاب تمهيد القواعد)، فلسفه( منظومه سبزوارى، اسفار، مشاعر، شفاء، اثولوجيا)، اخلاق ابن مسکويه‏
مدت: شش سال‏

3- سيد ابوالقاسم خوانسارى‏
موضوع: رياضيات و تحرير اقليدس‏
مدت: دو سال و اندى‏

4- آية الله شيخ محمد حسين غروى اصفهانى( معروف به کمپانى)
موضوع: يکدوره اصول فقه و ابوابى از فقه‏
مدت: اصول تقريبا شش سال و فقه چهار سال‏

5- آية الله نائينى‏
موضوع: فقه و اصول‏
مدت: هشت سال در خارج فقه و يکدوره اصول آية اللّه نائينى‏

6- آية اللّه سيد ابوالحسن اصفهانى‏
موضوع: فقه‏
مدت: چند سال متوالى‏

7- آية الله سيد محمد حجت کوه‏کمرى، که اصول کلّى رجال را از ايشان فرا گرفته‏اند.

8- آية الله حاج ميرزا على ايروانى مؤلف حاشيه بر مکاسب و کفايه‏

9- آقا ميرزا على اصغر ملکى‏ 

شاگردان:
1- استاد شهيد آية الله شيخ مرتضى مطهرى‏
موضوع: الهيات شفاء و جلسات متعدد اصول فلسه و روش رئاليسم‏

2- شهيد مظلوم آية الله دکتر محمد حسينى بهشتى‏
موضوع: الهيات شفاء و اسفار مدت تلمذ: پنج سال‏

3- آية الله شهيد على قدوسى،
 موضوع: فلسفه‏

4- آية الله شهيد دکتر محمد جواد باهنر،
موضوع: فلسفه‏

5- علامه حسن حسن‏زاده آملى،
موضوع: فلسفه، عرفان، حديث مدت تلمذ: هفده سال‏

6- آية الله حاج شيخ جعفر سبحانى:
 موضوع: فلسفه‏

7- آية الله عبد الله جوادى آملى‏
موضوع: فلسفه، کلام، منطق، عرفان و حديث( اسفار، شرح منظومه، شرح تجريد، برهان شفاء، بحار الانوار...)

8- علامه سيد محمد حسين حسينى تهرانى( لاله‏زارى)
موضوع: فلسفه، کلام، عرفان، تفسير، اخلاق، هيئت مدت تلمذ: حدودا چهار سال‏

ديگر شاگردان ايشان در طول 35 سال اقامت استاد در حوزه علميه قم عبارتند از:
شهيد محمد مفتح، رهبر معظم انقلاب آية الله خامنه ‏اى، امام موسى صدر، سيد عبدالکريم اردبيلى، سيد عزالدين زنجانى، حسينعلى منتظرى، ناصر مکارم شيرازى، سيد جلال الدين آشتيانى، سيد ابوالحسن مولانا، محمد محمدى گيلانى، محمدتقى مصباح يزدى، شهيد على قدوسى، حسين نورى همدانى، يحيى انصارى شيرازى، على احمدى ميانجى، سيد مهدى روحانى، سيد محمد باقر ابطحى، سيد محمد على ابطحى، محمد حسين لاله‏زارى( طهرانى)، ابو طالب تجليل تبريزى، ابراهيم امينى، عبد الحميد شربيانى، عباس ايزدى، دکتر احمد احمدى، دکتر سيد حسين نصر 

معرفي تفسير:
 الميزان فى تفسير القرآن: اين کتاب به تفسير الميزان مشهور است و منبع بسيارى ديگر از تاليفات علامه محسوب مى‏شود از اين جهت مى‏تواند مرجع شناخت نظريات علامه در امور مختلف حتى در بعضى مباحث فلسفى قرار بگيرد، از اين رو به نظر مى‏رسد اگر مقدارى به طور مفصل درباره اين کتاب بحث کنيم مفيد خواهد بود. علامه طباطبائى درباره مبدأ شروع تفسيرش فرموده است: من اوّل در روايات بحار الانوار بسيار فحص و تتبع کردم که از اين راه کارى کرده باشيم و درباره روايات تاليفى در موضوع خاص داشته باشيم بعد در تلفيق آيات و روايات زحمت بسيار کشيديم تا اينکه به فکر افتاديم بر قرآن تفسيرى بنويسيم ولى چنين مى‏پنداشتيم که چون قرآن بحر بى‏پايان است اگر به همه آن بپردازيم مبادا توفيق نيابيم از آنچه از قرآن در اسماء و صفات الهى و آيات معاد و از اينگونه امور بود جدا کرديم که هفت رساله مستقل در هفت موضوع تاليف کرده ‏ايم تا اينکه به تفسير قرآن اشتغال ورزيديم»

علامه طباطبائى تفسير الميزان را در حدود سال 1374 ه. ق مطابق با 1333 ه. ش شروع کردند و در شب قدر 23 رمضان سال 1392 بوده است و در حين تاليف آنرا براى طلاب حوزه علميه قم تدريس مى‏کرده است اولين مجلد اين تفسير در سال 1375 ه. ق مطابق با 1334 ه. ش انتشار يافت. اصل اين کتاب به زبان عربى است و داراى بيست مجلد مى‏باشد و ترجمه فارسى آن در چهل مجلد است که ده مجلد آن بدست عده‏اى از دانشوران ترجمه شده است و سى مجلد ديگر بدست حجة الاسلام سيد محمدباقر موسوى همدانى که ايشان بعدا آن ده مجلد اول را نيز دوباره ترجمه کرده‏اند. از خصوصيات اين ترجمه اين است که به نظر خود استاد علامه رسيده است زيرا مترجم مى‏گويد هر سال دو جلد ترجمه مى‏کردم و دو ماه نيز به مقابله مى‏پرداختيم اين مقابله در مورد سى مجلد که ابتدا ايشان ترجمه کرده بود با خود استاد علامه انجام مى‏شده است و همچنين در مورد سه جلد از ده جلدى که بعدا ترجمه کرده‏اند ولى بقيه را با نظر خود استاد و با آية اللّه شب‏زنده‏دار به مقابله پرداخته‏اند. اصل کتاب و ترجمه آن بارها به چاپ رسيده است.

تفسير الميزان شامل مطالب بسيار و متنوع است که راه را براى تحقيق در تمام موضوعات اسلامى به انسان ارائه مى‏دهد. استاد شهيد مرتضى مطهرى در اين باره مى‏گويد:« تفسير الميزان همه‏اش با فکر نوشته نشده است من معتقدم که بسيارى از اين مطالب از الهامات غيبى است کمتر مشکلى در مسائل اسلامى و دينى برايم پيش آمده که کليد حلّ آن را در تفسير الميزان پيدا نکرده باشم». شيخ آقا بزرگ تهرانى در اين رابطه مى‏گويد:« اين کتاب دائرة المعارف بزرگى در تفسير قرآن مى‏باشد که با شيوه‏اى برهانى و فلسفى و سبکى جالب تاليف شده است... من چون فردى که به حقيقتى دست يافته باشد آن را ديدم و با دقت و امعان نظر مطالعه کردم و از مضامين و محتواى آن به شگفت آمدم زيرا اين يک تفسير صرف نمى‏باشد بلکه بحثهاى فلسفى، تاريخى، اجتماعى و مانند آن در کتاب ياد شده مطرح شده است. اين تفسير همچنين جامع نظريات مفسران و دانشمندان در موضوعات و مطالب مختلف است.

على الاوسى مى‏گويد:« به نظر نگارنده علت اينکه علاّمه تفسير خود را الميزان ناميده اين است که در اين کتاب آراء و گفته‏ هاى مفسران و ساير دانشمندان ذکر شده و مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. علامه در موارد بسيارى آراء مفسران گذشته را در يک موضوع ارزيابى کرده و بعضى از آنها را تاييد و تعدادى را رد مى‏کند. 

آثار مفسر:

 

 الميزان فى تفسير القرآن‏ ، نهاية الحکمة ، بداية الحکمة ، اصول فلسفه و روش رئاليسم‏ ، حاشيه بر اسفار ، رساله قوه و فعل ، مقاله در حرکت جوهرى‏ ، رساله‏اى در برهان‏ ، رساله‏اى در مغالطه‏ ، رساله‏اى در تحليل‏ ، رساله‏اى در ترکيب‏ ، رساله‏اى در اعتباريات‏ ، قرآن در اسلام‏ ، شيعه در اسلام‏ و ....  

نسیم سحر دات آی آر

تعجیل در ظهور آقا امام زمان عج صلوات

کد تخفیف خرید لباس

کد تخفیف خرید لباس

کد تخفیف خرید کالای دیجیتال

خرید کفش با کد تخفیف

 

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش

همنوعان

  • سرگرمی
  • مذهبی
  • سبک زندگی
  • موسیقی
  • سلامتی
  • پوست و مو
  • بیوگرافی
  • 6 روش موثر جلوگیری از ریزش مو طبیعی + 8 درمان instagram آشپزی آموزش بازی قدیمی و سنتی آموزش پیتزا مخلوط دلبر آموزش پیتزا مخلوط دلبر / پیتزا مخلوط ایتالیایی آهنگ احادیث و سخنان افزایش فالوور اینستاگرام امام حسین انواع روش های رایگان کسب درآمد از اینستاگرام اینستاگرام بازی بیوگرافی تکنولوژی جذابیت جلوگیری از ریزش مو جملات زیبای تبریک عید سعید غدیرخم 1401 خودرو خودرو شیائومی خودروی برقی هوشمند شیائومی آماده عرضه شد + عکس دانلود مداحی جدید محرم دهان و دندان ریزش مو زیبایی سبک زندگی سرگرمی سلامتی شعر شیائومی عکس تبریک عید غدیرخم عید سعید غدیرخم فالوور رایگان مداحی مذهبی معرفی 10 بازی های قدیمی و سنتی جذاب موسیقی پوست پوست و مو پیام تبریک عید سعید غدیرخم 1401 پیتزا پیتزا ایتالیایی کسب درآمد از اینستاگرام کسب و کار گردشگری


    پرسش و پاسخ همنوعان